please rotate your device :-)

۹۹-۱: پروژه ف۹۱۰۴

ویم استودیو (طراحی / ساخت)

آرشیتکت: بابک افشاری

کارفرما: آقای خسروی

کاربری: مسکونی - بلندمرتبه

زمان: بهمن ۱۳۹۸ - آذر ۱۳۹۹

مکان: قیطریه تهران، ایران

متراژ: ۲۰۰ مترمربع، کوچک مقیاس

قرارداد: طراحی و اجرا (بازسازی)

وضعیت: ساخته شده، بازسازی، آپارتمانی

مشاهده روی نقشه

بعد:

عکس‌های وضعیت نهایی اجراشده از دید استودیو